logo

Polyfunkční dům Tři Kameny – Olomouc (odsouhlas.studie)

 • Polyfunkční dům Tři Kameny Olomouc
  Ordinace jsou v proskleném domě vlevo. V parteru je bistro café. V betonovém domě vpravo v parteru komerční prostory, nahoře byty a rezidence.
 • Polyfunkční dům Tři Kameny Olomouc
  Na střechách tři rezidenční byty, z toho jeden loftový, přes dvě patra.
 • Polyfunkční dům Tři Kameny Olomouc
  Zelené střechy a trávníky jímají vodu do retenční nádrže pod zahradou ve dvoře. Z ní se pak zpětně zavlažuje zeleň.
 • Polyfunkční dům Tři Kameny Olomouc
  Privátní komunitní zahrada ve dvoře pro obyvatele domu.
 • Polyfunkční dům Tři Kameny Olomouc
  Skleněná fasáda má integrovanou fotovoltaiku přímo ve skle.
 • Polyfunkční dům Tři Kameny Olomouc
  Soutěska mezi kameny. V půli soutěsky je v chodníku světlík do podzemních garáží.
 • Polyfunkční dům Tři Kameny Olomouc
  Důraz byl kladen především na zeleň. Snahou bylo vytvořit zelené plíce pro obyvatele domu, ale i pro tuto část Olomouce.
 • Polyfunkční dům Tři Kameny Olomouc
  Zelené střechy chladí město, zadržují vodu, izolují střechu a obecně vytváří příjemné klima k životu.
 • Polyfunkční dům Tři Kameny Olomouc
  Oblé okenní tabule zprostředkují panoramatický výhled.
 • Polyfunkční dům Tři Kameny Olomouc
  Tento typ chodníku umožňuje průsak dešťové vody. Díky tomu neputuje rovnou do kanálu, ale je alespoň částečně zadržována.
 • Polyfunkční dům Tři Kameny Olomouc
  Soutěska
 • Polyfunkční dům Tři Kameny Olomouc
  V rámci stavby bude vytvořena i zastávka se zelenou střechou.

Polyfunkční dům Tři kameny přirozeně doplňuje nároží ve stávající zástavbě činžovních domů. Dům respektuje uliční čáru, jak ulice Ostravská, tak Sladkovského. Je rozdělen do dvou hmot, které reagují na výškovou hladinu okolní zástavby. Pravá hmota se od druhého podlaží ještě dělí, proto název „Tři kameny“.
Nároží působí kompaktně navzdory „soutěsce“ mezi hmotami. Toto přerušení umožňuje proudění vzduchu do vnitrobloku a prodlouží na komunitní zahradě sluneční svit. Soutěska zprostředkuje výhled, jak ven, tak do vnitrobloku, na který byli obyvatelé okolních činžáků dlouhá léta zvyklí. Jako hmotová inspirace byla zvolena především dominantní sousední továrna ISH PUMPS, ale i nárožní činžovní domy. Organické tvary domu jsou tak v dané lokalitě kontextuální a uvěřitelné. Dům svým vnitřním i vnějším členěním dodržuje osmimetrový šířkový rytmus fasád činžovních domů na Ostravské ulici.
V pravé hmotě jsou byty s cca 65 m2 a rezidenční byty s cca 100 m2 s vlastní střešní zahradou nabízející velkorysé výhledy na okolní město. Rozvržení všech bytů vychází ze jihovýchodní orientace domu a nabízí tak dostačující oslunění bytů. Kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem jsou orientovány do ulice Ostravská. Parter je plně osazen pěti obchodními jednotkami.
Levá hmota je ryze komerční s výjimkou rezidence na střeše. V parteru je bistro-café s panoramatickým výhledem do ulice. Zbývající patra jsou koncipována jako lékařský dům. Levou a pravou budovu propojuje společné podzemní parkování, kde jsou i sklepní kóje a technické zázemí. Vjezd je z ulice Sladkovského, takže nebude omezovat frekventovanější provoz na ulici Ostravská.
Obě budovy také spojuje komunitní zahrada ve dvoře, na kterou mají přístup všichni obyvatelé domu. Oba objekty, ač s odlišným využitím, jsou koncipovány jako jeden celek využívající příbuzné architektonické principy. Tím dochází k potlačení odlišností a scelení. Objekt je navržen jako železobetonový skelet s skleněnou nebo betonovou fasádou. Převážná část konstrukcí je ponechána jako pohledová, stejně jako betonová fasáda. Na betonu budou patrné otisky dřevěného bednění. Vytápění obou objektů bude řešeno parovodem. Závlaha střešních teras a komunitní zahrady z retenčních nádob na dešťovou vodu. Pro snížení energetické náročnosti levé prosklené komerční budovy, jsou použity skla s fotovoltajikou v samotném okenním skle.
Dům má za cíl být živoucími plícemi Hodolan díky komunitní zahradě, díky střešním zahradám a maximálnímu zazelenění blízkého okolí domu.

„Líbí se Vám tento projekt? Pokud ano, sdílejte jej s přáteli na facebooku.“

Pin It on Pinterest