logo

Návrh nové vstupní vrátnice CZ LOKO (odsouhlas.studie)

 • exteriér- studie vrátnice pro CZ LOKO
  exteriér- studie vrátnice pro CZ LOKO
 • exteriér- studie vrátnice pro CZ LOKO
  exteriér- studie vrátnice pro CZ LOKO
 • exteriér- studie vrátnice pro CZ LOKO
  exteriér- studie vrátnice pro CZ LOKO
 • exteriér- studie vrátnice pro CZ LOKO
  exteriér- studie vrátnice pro CZ LOKO
 • exteriér- studie vrátnice pro CZ LOKO
  exteriér- studie vrátnice pro CZ LOKO

Snahou bylo vytvořit důstojný vstupní prostor do areálu, při použití tradičních materiálů použitých již na sousedních výrobních halách, které tu stojí již 170 let.
Kruhový půdorys vrátnice přirozeně přitahuje pozornost a je v kontrastu s ostatními pravoúhlými budovami. Tvarosloví vrátnice je jemnou reminiscencí na vodárenské věže, které dříve lemovaly trať.

Pin It on Pinterest